Popis lekcí

Power vinyasa yoga

Power VINYASA jóga je dynamická forma jógy, která se zaměřuje na budování síly, flexibility a vytrvalosti. Jedná se o moderní styl jógy, který kombinuje tradiční jógové pozice s intenzivním cvičením a fitness technikami.
Lekce  obvykle zahrnují sérii plynulých sekvencí pozic, které se provádějí rychlým tempem, aby se zvýšila srdeční frekvence a vybudovala se kardiovaskulární kondice. Sekvence často zahrnují různé pozice ve stoje, rovnováhy, inverze, záklony a záhyby dopředu.
V power józe jsou cvičenci povzbuzováni k tomu, aby překonali své fyzické limity a zároveň se zaměřovali na kontrolu dechu a všímavost.
Lekce je navržena tak, aby budovala fyzickou i duševní sílu a pomáhala praktikujícím rozvíjet větší sebeuvědomění a disciplínu.
Power jógu mohou cvičit jedinci všech úrovní zdatnosti a lze provést úpravy, aby se přizpůsobily zraněním nebo omezením.
Celkově je power VINYASA jóga náročná a energizující forma jógy, která může jednotlivcům pomoci zlepšit jejich fyzické zdraví, duševní vyrovnanost a celkový pocit pohody.

Těšíme se na vás ❤️