Jogínci - popis lekcí

Jogínci 3 – 6 let

Tyto lekce pro naše malé jogínky jsou vedeny velmi hravou formou. Pomocí pohádky, příběhu, básniček a písniček projdeme lekcí. S lehkostí proplouváme pozice, nezapomínáme na relaxaci. V hodině používáme vhodné pomůcky pro děti, abychom udrželi jejich pozornost. Rodiče jsou vítáni ke společnému tvoření, cvičení, dýchání apod. (Rodiče jsou přítomni na lekci).

Jóga pro rodiče s dětmi je skvělým způsobem, jak se společně uvolnit, zklidnit a zlepšit své fyzické i psychické zdraví. Jóga může být pro děti velmi přínosná, protože podporuje vývoj koordinace, rovnováhy a flexibility, zlepšuje koncentraci a pomáhá při zvládání stresu. Pro rodiče pak jóga může být velmi uklidňující, pomáhá jim se soustředěním a uvolněním a může jim také pomoci zlepšit svůj fyzický stav.

Jóga pro malé děti může být velmi užitečná pro jejich celkový vývoj a zdraví. 

 1. Začínáme jednoduše - s jednoduchými pozicemi, jako je například stoj na jedné noze nebo pozice stromu. Děti mohou mít kratší pozornost a potřebují čas, aby se naučily nové věci.

 2. Jsou hraví - zapojujeme hry a zábavné aktivity do cvičení jógy. Například přidáváme zvuky zvířat do jógy nebo používáme hračky jako podporu pro určité pozice.

 3. Zapojíme fantazii - pomáháme dětem vizualizovat, jak se cítí tělo a mysl během jógy. Mohou si představovat, že jsou v lese nebo na pláži a cvičí jógu.

 4. Dýcháme  - učíme děti základy správného dýchání během cvičení jógy,  například foukání bublin nebo napodobování zvuků moře při dýchání.

 5. Jsme trpěliví - necháme  děti objevovat své tělo a pohyb sami. Pokud se necítí dobře, mohou přestat cvičit a dělat něco jiného.

Je důležité, aby děti cítily, že se baví a užívají si jógu. Pokud se jim to líbí, mohou být jóga i meditace výborným nástrojem pro relaxaci a soustředění.

Jogínci 7 – 11 let

Děti mohou cvičit již delší a náročnější jógové sestavy, ale pořád cvičení udržujeme formou hry. V pozicích nezůstáváme příliš dlouho. Jóga by měla vést k celkovému uvolnění, sebeuvědomění, respektování sebe i druhých.

Jóga je skvělým způsobem, jak pomoci dětem prožít relaxaci, zlepšit koncentraci a získat zdravější tělo a mysl. Pro mladší školní věk (6-12 let) jsou některé jóga cviky a praktiky vhodnější než jiné, aby byly přizpůsobeny dětskému věku a schopnostem.

Níže jsou uvedeny některé základní jóga cviky, které jsou vhodné (nejen) pro mladší školní věk: 

Naše tipy pro domácí praxi ❤️

 1. Tadasana (Hora) - Dítě stojí s nohama blízko sebe a rukama volně podél těla. Poté zvedne ruce nad hlavu a zhluboka se nadechne, než se pomalu vrátí do výchozí polohy.

 2. Balasana (Pozice dítěte) - Dítě sedí na podložce s koleny ohnutými a nohama pod sebou. Poté se ohýbá dopředu, takže hlava spočívá na podložce a ruce jsou volně podél těla.

 3. Kočka  - Dítě klečí na všech čtyřech a poté zvedá hlavu a záda do oblouku, jako by bylo kočkou, následně pak ohýbá záda opačným směrem.

 4. Vrkshasana (Strom) - Dítě stojí na jedné noze a druhou nohu pokrčí a položí na vnitřní stranu stehen. Poté zvedá ruce nad hlavu a drží rovnováhu.

 5. Savasana  - Dítě leží na zádech s rukama volně podél těla a zhluboka dýchá.

Jóga pro mladší školní věk by měla být zábavná a hravá. Děti mohou cvičit spolu nebo samy, mohou si zahrát různé hry.

Jóga pro "náctileté" 11+

Jóga pro teenagery může již připomínat lekci dospěláckou. Důraz klademe na protažení a posílení svalů, ale také na relaxaci, které u této věkové skupiny není nikdy dost. Do lekcí jsou zařazeny prvky oblíbené acroyogy. Součástí lekce je uvědomění si dýchání a naučení se plného jógového dechu. Nezapomínáme však na hravost a radost ze cvičení. Vhodné pro "náctileté" 11 - 15 let.

Jóga pro teenagery je přizpůsobená tak, aby splňovala jejich specifické potřeby a výzvy. Může pomoci uvolnit napětí, zlepšit flexibilitu a koordinaci, zlepšit koncentraci a zklidnit mysl. ​​​​Jóga pro teenagery by měla být zábavná a ne příliš náročná. Pamatujte, že jóga by neměla být konkurencí, ale cestou k uvolnění a zklidnění mysli.

Jóga je skvělým cvičením pro teenagery, protože jim pomáhá udržovat fyzickou a duševní pohodu.

Pod vedením skvělé a zkušené lektroky Ivky Pánkové, se můžete těšit:

 1. Na jednoduché a snadno proveditelné pozice, které jsou snadno pochopitelné i pro začínající a umožňují dětem soustředit se na správné dýchání. Postupně se provádí i pozice náročnější.

 2. Přizpůsobení jógy potřebám studentů - Teenageři mají různé úrovně fyzické zdatnosti a flexibilitu, protože jsou v různých stadiích růstu a vývoje. Jóga je upravena tak, aby odpovídala jejich potřebám.

 3. Lekce jsou vedeny v interaktivní formě - Teenageři mohou být netrpěliví a nespokojení, pokud se cítí nezajímavě při cvičení. Děti se  mohou zapojit do rozhovoru a diskutovat o svých pocitech.

 4. Zaměřujeme se na dechová cvičení - Dechová cvičení jsou důležitou součástí jógy. Pomáhají  dětem soustředit se na přítomný okamžik, snižují stres a úzkost a zvyšují celkovou fyzickou i duševní pohodu.

 5. Ukazujeme jim, jak jóga může pomoci zvládnout stres - Teenageři se často potýkají s různými stresovými situacemi, jako jsou zkoušky, školní práce a sociální interakce. Jóga a meditace pomoci snížit stres a zvýšit jejich mentální a emocionální stabilitu.