Popis lekcí

Hatha yoga

Hatha jóga je populární forma jógy, která pochází z Indie a stala se široce praktikovanou po celém světě. Hatha jóga zahrnuje fyzické pozice (ásany), dýchací techniky (pránájáma) a meditaci.
Slovo „hatha“ je odvozeno ze dvou sanskrtských slov: „ha“, což znamená slunce, a „tha“, což znamená měsíc. Cvičení hathajógy je navrženo tak, aby vyvážilo dvě protichůdné síly těla: sluneční a lunární energii, které představují aktivitu a pasivitu.
Hatha jóga obvykle začíná dechovými cvičeními, která pomáhají zklidnit mysl a připravit tělo na fyzické pozice. Fyzické pozice jsou navrženy tak, aby protáhly a zpevnily tělo, zvýšily flexibilitu a zlepšily rovnováhu. Tyto pozice se mohou pohybovat od jednoduchých pozic až po složitější, v závislosti na úrovni cvičícího.
Kromě fyzických pozic zahrnuje hathajóga také meditační a relaxační techniky, které pomáhají zklidnit mysl a snížit stres. Meditace může zahrnovat zaměření se na určitý předmět nebo mantru, nebo prostě pozorování dechu. Relaxační techniky mohou zahrnovat ležení v pohodlné poloze a vědomé uvolnění napětí z těla.
Celkově je hathajóga holistická praxe, jejímž cílem je zlepšit fyzickou, duševní a emocionální pohodu. Jedná se o jemnou a dostupnou formu jógy, kterou mohou cvičit lidé všech věkových kategorií a úrovní zdatnosti.

Těšíme se na vás ❤️