Popis lekcí

Ashtanga vinyasa yoga

Ashtanga jóga je forma jógy, která klade důraz na dynamickou, plynulou praxi, která synchronizuje dech s pohybem.
Byla vyvinuta Sri K. Pattabhi Jois na počátku 20. století a je založen na starověkém jógovém učení nalezeném v Yoga Korunta, textu, který údajně napsal mudrc Vamana.
Cvičení Ashtanga jógy se skládá ze šesti sérií ásan neboli jógových pozic, které se provádějí v určitém pořadí.

Každá série navazuje na předchozí, přičemž první série je nejdostupnější a pozdější série vyžadují pokročilejší úrovně síly, flexibility a vytrvalosti.
První série, známá jako Primary Series, se zaměřuje na budování síly a flexibility v těle, zejména v oblasti jádra, nohou a boků. Začíná sérií pozdravů slunci, následovanými pozicemi ve stoje, vsedě a závěrečnou sekvencí.
Druhá série, známá jako Intermediate Series, je náročnější a zahrnuje pokročilejší pozice, jako jsou záklony, balancování paží a inverze. Zahrnuje také náročnější varianty pozic z primární série.
Zbývající čtyři série jsou známé jako Advanced Series a jsou určeny pro zkušené praktiky, kteří vyvinuli vysokou úroveň síly, flexibility a soustředění.
Ashtanga jóga zahrnuje kromě fyzického cvičení také pránájámu neboli kontrolu dechu a meditaci. Cvičení je často vyučováno tradičním, strukturovaným způsobem, studenti cvičí společně ve skupině pod vedením učitele.
Ashtanga jóga je známá svým přísným a disciplinovaným přístupem k praxi a je oblíbená mezi sportovci a lidmi, kteří hledají náročné fyzické cvičení.
Má však také duchovní složku, která zdůrazňuje spojení mezi tělem, dechem a myslí a povzbuzuje praktikující, aby kultivovali všímavost, sebeuvědomění a soucit.

Po lekcích je vždy prostor pro individuální dotazy.

Těšíme se na vás ❤️