Akce

Letní minikurz - ČAKRA JÓGA

7. 8. 2023 | 16:30 - 17:30
8. 8. 2023 | 16:30 - 17:30
9. 8. 2023 | 16:30 - 17:30
Happyoga studio
Sál: Home

ČAKRA JÓGA

Jóga

Čakra jóga je druh jógové praxe, která se zaměřuje na sedm čaker, což jsou energetická centra umístěná podél páteře v lidském těle. Cvičení čakrové jógy zahrnuje používání specifických jógových pozic, dýchacích technik, meditace a vizualizace k vyvážení a aktivaci každé z čaker.
Každá čakra je spojena s určitou barvou, prvkem, zvukem a oblastí těla. Sedm čaker je:
Kořenová čakra (Muladhara): Nachází se ve spodní části páteře a je spojena s červenou barvou, elementem země a zvukem „Lam“. Tato čakra představuje stabilitu, uzemnění a základní potřeby přežití.
Sakrální čakra (Svadhisthana): Nachází se v podbřišku a je spojena s oranžovou barvou, vodním prvkem a zvukem „Vam“. Tato čakra představuje kreativitu, sexualitu a emoční rovnováhu.
Solar Plexus čakra (Manipura): Nachází se v horní části břicha a je spojena se žlutou barvou, elementem ohně a zvukem „Ram“. Tato čakra představuje osobní sílu, sebeúctu a sebedůvěru.
Srdeční čakra (Anáhata): Nachází se ve středu hrudníku a je spojena se zelenou barvou, elementem vzduchu a zvukem „Yam“. Tato čakra představuje lásku, soucit a spojení.
Krční čakra (Višuddha): Nachází se v krku a je spojena s modrou barvou, elementem éteru a zvukem „Šunka“. Tato čakra představuje komunikaci, sebevyjádření a pravdu.
Čakra třetího oka (Adžna): Nachází se na čele mezi obočím a je spojena s barvou indigo, světelným prvkem a zvukem „Óm“. Tato čakra představuje intuici, vhled a vnitřní moudrost.
Korunní čakra (Sahasrara): Nachází se na temeni hlavy a je spojena s fialovou barvou, kosmickým prvkem a zvukem „Ticho“. Tato čakra představuje duchovní spojení, osvícení a kosmické vědomí.
Čakra jóga má za cíl aktivovat a vyvážit každou z těchto čaker, a tím zlepšit celkové fyzické, duševní a emocionální zdraví. Zaměřením se na konkrétní oblasti těla a používáním dechu a meditace může čakra jóga pomoci uvolnit zablokovanou energii a zvýšit tok vitální životní energie neboli prány po celém těle.

Tímto úžasnými minikurzem vás povede velmi zkušená lektorka a psycholožka Monička.

Lektorka: Monika Bielová

Cena: 510 Kč

Zmeškané lekce v tomto minikurzu nelze nahradit. 

Na kurz není vstup z permanentky, lze zakoupit pouze jako celý. Při neobsazených místech je jednorázová cena 200 Kč/lekce. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkávání.